top of page
webpic

EB-3 визны ангилалаар АНУ-д цагаачлах нь дараах онцгой ач холбогдолтой.

Үүнд:

 

Англи хэлний түвшин шаардахгүй

Коллеж болон дээд боловсрол шаардлагагүй

Ажлын туршлага шаардлаггүй

Хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй

Насны хязгаар байхгүй

Санхүүгийн ямар нэгэн нөхцөл байхгүй

Зөвшөөрөл өвөх магадлал өндөр

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа богино

Өргөдөл гаргагч болон гэр бүлийн гишүүд ногоон карт авна

Өргөдөл гаргагч болон гэр бүлийн гишүүд байнга оршин суух болон АНУ-н иргэн болох эрхтэй

АНУ-д баталгаатай хөдөлмөр эрхлэх болон боломжийн цалин авах эрхтэй

Өргөдөл гаргагч дор хаяаад нэг жил ажил хийх шаардлагатай

Нэг жилийн дараа анхны ажил олгогчтой үргэлжлүүлэн ажиллах албагүй

Нэг жилийн дараа бусад ажил олгогчид шилжин ажиллахад саадгүй    

АНУ-н Холбооны болон Мужуудын Засгийн газрын хуулиар байнга оршин суугчдын адил эрхээ хамгаалyулах эрхтэй

Байрны зээл авах эрхтэй

Коллеж, Их дээд сургуулиудад олон улсын бус орон нутгийн оюутнаар элсэн орох

Зээлийн карт, машин түрээслэх, орон гэр болон эрүүл мэндийн даатгал авах

Америк доллараар цалин авах учраас эх орноосоо мөнгө шилжүүлэн авах шаардлагагүй

bottom of page