webpic

چرا ویزا؟ وقتی ما میتوانیم برای
شما گرین کارت بگیریم

در حال حاضر، هیچ سهمیه ویزا عقب افتاده ای
برای ایرانیان وجود ندارد.
نیازی به داشتن حامی نظیر آنچه در مورد ویزاهای
اشتغال یا خانواده مطرح بود نیست.
هیچ ادعایی برای توانایی فوق العاده ای و یا
تحصیلی نیاز نیست.
شما می توانید تبدیل شدن به یک شهروند ایالات
متحده ۵ سال پس از اخذ گرین کارت دائم
)پرمننت گرین کارت( را در نظر بگیرید.
ویزای EB-3 به متقاضیان مهاجر انعطا ف
پذیرترین راه برای اقامت دائمی قانونی در ایالات
متحده و در نهایت شهروندی را ارایه م یکند.
واجد شرایط بودن برای اخذ گرین کارت EB-3
کار کردن با یک کارفرما مورد تأييد شده وزارت
کار و اداره مهاجرت ایالات متحده دارد.

هیچ محدودیتی از نظر سن، تحصیلات، تجربه
تجاری، و یا تسلط به زبان )انگلیسی( وجود ندارد.
این برنامه ویزا برای اولین بار توسط دولت ایالات
متحده در سال ۱۹۹۰ ، با استناد به بند ۲۰۳ )ب(
) ۵( قانون مهاجرت و ملیت ) INA) ،۸ U .ص. C. §
۱۱۵۳ )ب( ) ۵( ایجاد شد.

طریق قانون مهاجرت سال ۱۹۹۰ ایجاد شده است.
این ویزا روشی برای اتباع خارجی است که با کار
کردن در ایالات متحده گرین کارت دریافت کنند.
متقاضیان از طریق کار رسمی برای به دست
آوردن گرین کارت داعم آمریکا اقدام کنند زیرا روند
بسیار ساده، ارزان تر و سریع تری را ارایه می دهد.
برنامه ویزای EB-3 مزایای متعددی، از جمله
موارد زیر، را در بر دارد:
آزادی زندگی، کار و بازنشستگی در هر نقطه از
ایالات متحده،.
متقاضی اصلی، همسر، و هر یک از فرزندان زیر ۲۱
سال وی واجد شرایط اخذ همان ویزا هستند.هیچ نیازی به مدیریت فعالیت تجاری روزانه وکارکنان نیست.هیچ محدودیتی برای سفر در داخل و خارج ازکشور فرد وجود ندارد.شما دسترسی برابری به تحصیل در دانشگاه با همانهزینه به عنوان ساکنان دایم را دارید.بدون در نظر گرفتن محل سرمایه گذاری EB-5

دفاتر وکالت دکتر علیرضا عابدی و همکاران،
از سال ۱۹۹۹ نیازهای افراد در زمینه مهاجرت
را رفع نموده است. دفتر وکالت ما تا کنون
تخصص خویش را در زمینه مهاجرت به آمریکا
با % ۱۰۰ موفقیت و تایید حفظ کرده است.
این دانش تخصصی ما را از سایر دفاتر حقوقی
متمایز می سازد چرا که ما نتیجه محور هستیم
و به طور مستمر تغییرات حقوقی را رصد می
کنیم و در راستای منافع موکلین خود تلاش
می کنیم ودلیل آن نیز این است که نیازها و
مشکلات آنها را کاملا درک می کنیم.
ما بیش از ۱۶ سال در این زمینه فعالیت
داشته ایم و به دلیل حسن سابقه در زمینه
مهاجرت قانونی مطمئن و موثق به دفتر
حقوقی منحصر
ویزای EB-3 چیست؟
ویزای EB-3 یک ویزای ایالات متحده است که از

 

دکتر علیرضا عابدی 

وکیل متخصص مهاجرت امریکا

موفقیت شما،

 ضمانت کیفیت کار ماست.

415-398-4504